Sede Electrónica ANIMSA
AYTO. DE MENDIGORRIA
AYTO. DE MENDIGORRIA

EGOITZA ELEKTRONIKOA

Hauteskunde-errolda, mahaikidea naiz?

Hasi aurretik

*Eman beharreko datuak

23/07/2023


NAN zenbakia eta lehen abizena sartu botoa non eman behar duzun eta hauteskunde-mahaiko kidea zaren jakiteko.Laguntza itxiHona baliatzen ahal dituzun agiri-motak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo Identifikazio Fiskalerako Zenbakia (IFZ), Atzerritarren Identifikazio Zenbakia (AIZ) eta Pasaporte-zenbakia (PASAPORTEA).


Laguntza itxiNAN (sartu letra ere)