Sede Electrónica ANIMSA
EGOITZA ELEKTRONIKOA
AYTO. DE EZCABARTE

EGOITZA ELEKTRONIKOA

Hauteskunde-errolda, mahaikidea naiz?

Hasi aurretik

*Eman beharreko datuak

EUROPAKO PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDEAK 09/06/2024


NAN zenbakia eta lehen abizena sartu botoa non eman behar duzun eta hauteskunde-mahaiko kidea zaren jakiteko.Laguntza itxiHona baliatzen ahal dituzun agiri-motak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo Identifikazio Fiskalerako Zenbakia (IFZ), Atzerritarren Identifikazio Zenbakia (AIZ) eta Pasaporte-zenbakia (PASAPORTEA).


Urratsak, izapideak bideratzeko

1.urratsa
Hasi aurretik

2.urratsa
Kontsultaren emaitza