Autolikidazioen / tasen ordainketa

Tasa hautatzea eta deklaratzailea adieraztea

*Eman beharreko datuak

Urratsak, izapideak bideratzeko

1.urratsa
Tasa hautatzea eta deklaratzailea adieraztea

2.urratsa
Ordaindu beharreko zenbatekoa sartzea

3.urratsa
Autolikidazioaren xehetasunak eta ordainketa